چهارمین روز اشغال موصل/

مفتی داعش به هلاکت رسید

آفریقا و خاورمیانه

یک منبع در یگان مبارزه با تروریسم از هلاکت یکی از سرکردگان گروه تروریستی داعش موسوم به مفتی شرعی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسله، این منبع گفت نیروهای یگان مبارزه با تروریسم، فردی را که به مفتی شرعی داعش موسوم بود در شهر تکریت به هلاکت رساندند.

این منبع افزود نیروهای کماندویی در یک عملیات پیشدستانه، صقر الناصری مفتی شرعی گروه تروریستی داعش را در شهر تکریت به هلاکت رساندند و جسد وی به یک مرکز امنیتی نزدیک منتقل شد.

امروز چهارمین روز اشغال شهر موصل از سوی تروریستهای تکفیری موسوم به گروه دولت اسلامی عراق و شام(داعش) است که در نتیجه خیانت برخی عناصر امنیتی و همدستی بعثی های صدامی به سرکردگی عزت الدوری صورت گرفت.