نزاع سیاسی بین احزاب سیاسی در کوزوو برای تشکیل دولت جدید

دولت جدید,کوزوو

بلگراد-ایرنا- حزب دمکرات کوزوو به رهبری نخست وزیر کنونی به رغم کسب بیشترین آرا در انتخابات زودهنگام پارلمانی قادر به تشکیل دولت نیست و احزاب اپوزیسیون با داشتن حمایت 67 نماینده از 120 کرسی در مجلس برای تشکیل دولت توافق کردند.

به گزارش ایرنا، رهبر حزب دمکرات ( هاشم تاچی) نخست وزیر کنونی کوزوو برای اینکه فعالیت سیاسی خود را در دولت جدید تضمین کند به ˈراموش هارادینایˈ رهبر حزب ائتلاف برای آینده کوزوو (حزب مخالف) واگذاری سمت نخست وزیری را در قبال ائتلاف این دو حزب پیشنهاد کرده است که مورد قبول واقع نشد.

در صورتی که حزب نخست وزیر کنونی نتواند حزب ائتلاف برای آینده کوزوو را برای تشکیل ائتلاف و ساختار دولت جدید قانع کند، در این صورت حزب حاکم در ساختار جدید پارلمان در ردیف احزاب اپوزیسیون قرار خواهد گرفت.

حزب دمکرات به رهبری نخست وزیر کنونی کوزوو در انتخابات زودهنگام پارلمانی در 18 خرداد امسال با کسب بیش از 30 درصد آرا یعنی 34 کرسی در ساختار جدید مجلس بیشترین آرا را بدست آورده است، ولی با این حال نمی تواند به تنهایی دولت جدید را تشکیل دهد.

حزب اتحادیه دمکراتیک کوزوو به رهبری عیسی مصطفی با کسب 25.75 درصد آرا (29 کرسی) در مجلس و حزب خود گردان با 13.51 درصد آرا (16 کرسی) و حزب ائتلاف برای آینده کوزوو به راموش هارادینای با 9. 61 درصد آرا ( 12 کرسی) از سقوط حکومت هاشم تاچی و تشکیل دولت جدید خبر دادند.

ˈخیرالدین کوچیˈ معاون حزب دمکرات ( حزب حاکم) در این رابطه گفت که حزبی که آرا کمتری در انتخابات کسب کرده است، نمی تواند دولت جدید را تشکیل دهد.

وی همچنین به ˈعاطفه یحیی آغاˈ رییس جمهور کوزوو هشدار داد که بر علیه وی به دادگاه قانون اساسی شکایت می کند، اگر ˈهاشم تاچیˈ رهبر حزب دمکرات و نخست وزیر کنونی را مامور تشکیل دولت جدید نکند.

کوچی به این باور است که باید نماینده حزبی که بیشترین رای را در انتخابات کسب کرده است، مامور تشکیل دولت جدید شود.

با توجه به این که هیچ کدام از احزاب اپوزیسیون در کوزوو حاضر به توافق با حزب نخست وزیر کنونی برای تشکیل دولت جدید نیتستند، می توان انتظار داشت که دولت آینده کوزوو از توافق بین احزاب اپوزیسیون تشکیل خواهد شد.

پارلمان کوزوو دارای 120 نماینده بوده و در صورتی که یک حزب و یا ائتلاف از حمایت بیش از 61 نماینده درمجلس برخوردار باشند، می توانند دولت را تشکیل دهند.

اقلیت های قومی در ساختار مجلس کوزوو مجموعا 20 کرسی دارند که ده کرسی آن مربوط به جامعه صرب ها است.

رهبر حزب پیمان برای آینده کوزوو که برای نحست وزیر جدید کوزوو از سوی احزاب اپوزیسیون نامزد شده است در جمع خبرنگاران در پریشتینا حزب دمکرات به رهبری نخست وزیر کنونی را مسئول وضعیت نا مناسب کنونی کوزوو دانست و گفت: احزاب اپوزیسیون برای تشکیل دولت جدید تصمیم گرفته اند و خواهان تغییر چنین تصمیمی نیستند.

وی با اشاره به این که برای عادی سازی روابط پریشتینا و بلگراد باید مذاکرات بروکسل بین نخست وزیران کوزوو و صربستان ادامه یابد، تاکید کرد که کیفیت مذاکرات بایستی به سطح مطلوبی افزایس یابد.

بر اساس قانون اساسی کوزوو حزبی که بیشتیرین آرا را در انتخابات بدست بیاورد، می تواند دولت جدید را تشکیل بدهد ولی اگر پس از 15روز قادر به کسب حمایت بیش از 50 درصد نمایندگان پارلمان نباشد، رییس جمهور می بایستی حزب و یا ائتلاف دیگری را که در انتخابات پارلمانی به لحاظ کسب آرا در ردیف دوم قرار دارد، برای تشکیل دولت مامور کند.

ˈعیسی مصطفیˈ رهبر حزب دمکراتیک کوزوو در این مورد در جمع خبرنگاران گفت که با توجه به اینکه احزاب اپوزیسیون با داشتن حمایت بیش از 50 درصد از نمایندگان پارلمان توافق نامه ای را برای تشکیل دولت جدید امضا کرده اند، رییس جمهوری می تواند نماینده این ائتلاف را برای تشکیل دولت جدید مامور کند.

دفتر ریاست جمهوری کوزوو با انتشار بیانیه ای اعلام کرده است که رییس جمهوری منتظر نتایج رسمی انتخابات زود هنگام پارلمانی است که در 8 ژوئن امسال برگزار شد.

اروپام**2061** 1917
کد N334576