رییس بانک مرکزی ترکیه برغم برکناری مدیران این بانک براستقلال تاکیددارد

بانک مرکزی

آنکارا - ایرنا - ˈ اردم باشچی ˈ رییس بانک مرکزی ترکیه با وجود برکناری پنج نفر از مدیران این بانک ونگرانی هایی مبنی بر فشار سیاسی ادعا کرد که بانک مرکزی این کشور مستقل است .

به گزارش روزجمعه ایرنا، باشچی درگفت وگو باخبرنگاران دراستانبول با رد هرگونه نگرانی ازدخالت های سیاسی درتصمیمات بانک مرکزی گفت: این بانک از نظر قانونی یک نهاد مستقل است و همه می توانند دیدگاه های خود را درخصوص تصمیمات این بانک اعلام کنند.

وی افزود : تصمیم گیری در بانک مرکزی ترکیه توسط ˈکمیته سیاست پولیˈ این بانک متشکل از هفت نفر اعضای این کمیته صورت می گیرد.

رسانه های جمعی ترکیه پیش از این اخباری مبنی بر برکناری پنج نفر از مدیران بانک مرکزی ترکیه درپی مخالفت های فزاینده ˈ رجب طیب اردوغان ˈ نخست وزیر این کشور از تصمیمات این بانک انتشار داده بودند.

به نوشته این رسانه ها، برکناری ها دربانک مرکزی ترکیه در پی حذف هواداران ˈ فتح الله گولن ˈ مخالف دولت آنکارا در نهادهای دولتی صورت گرفت.

دولت آنکارا در پی عملیات فساد مالی و ارتشا توسط پلیس و دادستان استانبول در 26 آذر ماه گذشته که منجر به دستگیری شماری ازمنتسبان به دولت ترکیه شد، این عملیات را به هواداران جماعت نور به رهبری ˈ فتح الله گولن ˈ که در آمریکا اقامت دارد ، منتسب کرد.

دولت آنکارا درپی عملیات ، تصفیه وبرکناری هواداران گولن درنهادهای دولتی این کشور از جمله در سازمان شهربانی و قوه قضاییه را آغاز کرد .

تاکنون بیش از هزاران نفر از نیروهای پلیس ، دادستان ها و قضات ترکیه از کار برکنار و یا به محل های دیگر منتقل شده اند.

نخست وزیر ترکیه به دفعات از تصمیمات بانک مرکزی این کشور درعدم کاهش نرخ بهره انتقاد کرده بود.

اردوغان اعلام کرده است که عدم کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی موجب کاهش سرمایه گذاری در ترکیه می شود.

خاورم ** 230*1859
کد N334558