هوشیار زیباری:

اوضاع عراق خارج از کنترل نیست/وضعیت موصل ناشی از پیامدهای بحران سوریه است

آفریقا و خاورمیانه

وزیر امور خارجه عراق با اعلام اینکه وضعیت موصل ناشی از پیامدهای بحران سوریه است گفت: اوضاع عراق خارج از کنترل نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق اظهار داشت: اوضاع موصل و مناطق خارج از کنترل دولت شبیه دوران پس از سقوط رژیم صدام است.

وی با بیان این مطلب افزود: اوضاع عراق خارج از کنترل نیست و می تواند به وضعیت قبل و حتی بهتر از آن بازگردد. زیباری خاطرنشان کرد: بهبود اوضاع در گروی اتخاذ اقدامات عملی و پویا و نیز بازنگری در ساختار نیروهای مسلح است.

وزیر امور خارجه عراق تصریح کرد: عراق به دلیل پیامدهای بحران سوریه نسبت به فروپاشی اوضاع در شهر موصل هشدار داده بود ولی متاسفانه کسی به حرف ما گوش نکرد و این شکشت بزرگی است.

زیباری در ادامه گفت: همکاری امنیتی با آمریکا به طور عملی به ویژه در زمینه ارسال سلاح و مبارزه با تروریسم و آموزش وجود دارد. همچنین عراق از تمامی کشورهای دوست و کشورهایی که نسبت به اوضاع امنیتی و ثبات عراق اهتمام می ورزند درخواست کمک کرده است.