حمله داعش به عراق اعلام شکست در سوریه

لبنان,الامین

بیروت - ایرنا – « ابراهیم الامین» روزنامه نگار لبنانی معتقد است:تنها هدف بحران و جنگی که از سه سال گذشته در سوریه با آتش و خون شروع شده و اکنون به عراق رسیده است و همه منطقه را تهدید می کند، نابودی ساختارها و ارتش ها و تخریب بافت اجتماعی کشورهایی است که در مقابل طرح استعماری آمریکایی – اروپایی – صهیونیستی مقاومت و ایستادگی می کنند.

به گزارش ایرنا، الامین در مقاله ای که در شماره روز جمعه روزنامه لبنانی الاخبار منتشر شده است، افزود: هدف این طرح نظام و مردم سوریه بود اما « شکستی بزرگ» جبهه متشکل از آمریکا، اسراییل ، اروپا ، عربستان سعودی، قطر و ترکیه و گروه های تکفیری تروریستی را مجبور کرد تا آنچه را که رژیم صهیونیستی بدنباش بوده است، در دستور کار قرار دهد و آن برخورد جامع با محور مقاومت است ، محوری که آنها « محور شر» می خوانند.

وی اضافه کرد که این جبهه حامی صهیونیست ها و تروریست های تکفیری می گوید« باید فلسطین و لبنان به عنوان پایگاه و جسم این محور، سوریه و عراق به عنوان حلقه های وصل و ایران به عنوان راس آن نابود شوند».

این روزنامه نگاری لبنانی خاطرنشان کرد: همه توطئه ها و فتنه انگیزی های این جبهه در فلسطین لاینحل مانده ، در لبنان مرکز مقاومت مسدود شده ، در سوریه فروپاشی نظام شکست خورده و از زدن سر این محور ناتوان و درمانده شده است و تنها عراق تجربه نشده بود که اکنون با یک حیله و نیرنگ تحت عنوان « تشکیل کشوری سنی برای ایجاد فاصله میان هلال شیعی» مورد هجوم قرار گرفته است.

الامین تاکید کرد: امروز در مقابل ما یک همپیمانی قرار دارد که بدنبال اعلام یک امارات اسلامی جدید است و از حلب سوریه تا موصل عراق وسعت آن می باشد و بخش هایی از عربستان سعودی و اردن را فراخواهد گرفت، در این مناطق عشایری زندگی می کنند که دست کم از سه دهه قبل تحت حمایت و پشتیبانی پادشاهان مستبد جزیره العرب قرار دارند و بعداز حمله آمریکا به عراق در سال 2003 میلادی به عنوان نسخه جدیدی از « القاعده» و تحت عنوان « داعش» اعلام موجودیت کرد.

وی خاطرنشان کرد: در این پیمان جدید بعثی های عراق ، افسران و سربازان ارتش صدام ،باندهای قاچاق و ترور شرکت دارند.

این روزنامه نگار لبنانی تصریح کرد: بعداز خروج توام با شکست آمریکا از عراق، کشورهای مزدورآمریکا در منطقه بدنبال سهم خواهی در عراق جدید بودند و برای رسیدن به هدف خود به هرکاری از جمله ایجاد فتنه مذهبی و طایفه ای، کشتار و تحریکات سیاسی دست زدند و مبنای همه آنها تفکر وهابی با چاشنی ترور بود اما بطور کامل موفق نشدند و اکنون یک تجربه شکست خودرده دیگر را تجربه می کنند.

خاورم ** 1324
کد N333846