سازمان ملل درگیری مرزی بین کنگو و رواندا را نگران کننده خواند

رواندا

نیویورک –ایرنا- با ادامه درگیری های مرزی میان دو کشور رواندا و جمهوری دمکراتیک کنگو در دومین روز خود، نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در کنگو با انتشار بیانیه ای ضمن ابراز نگرانی از ادامه این درگیری ها مسئولین دو کشور را به حفظ آرامش و رفع اختلافات از طریق گفتگو فراخواند.

به ادعای مقامات دولت کنگو دلیل در گیری های اخیر میان دو کشور که از روز چهار شنبه ادامه داشته این است که نیروهای رواندایی با گذشتن از مرز های کنگو و ورود به خاک این کشور یکی از سربازان ارتش کنگو را ربوده اند.

مارتین کوبلر نماینده ویژه بان کی مون دبیر کل سازمان ملل و سرپرست کمیته صلحبانی این سازمان در کشور کنگو صبح روز پنجشنبه با انتشار بیانیه ای ضمن ابراز تاسف از تلفات ناشی از این درگیری ها از مسئولین دو کشور خواست تا همه تلاش خود را صرف تنش زدایی و حل اختلافات جاری از طریق مذاکره کنند.

کوبلر در این بیانیه ضمن ابراز تاسف و همدردی در رابطه با تلفات ناشی از این درگیری ها خواستار تحقیقات جامع از سوی مسئولین کمیته مشترک رفع اختلافات مرزی میان دو کشور شده است.

کمتیه رفع اختلافات مرزی میان رواندا و کنگو کمتیه ای است متشکل از کارشناسان نظامی دو کشور که علاوه بر وظائف دیگر وظیفه رسیدگی وحل اختلافات مرزی میان دو کشور را نیز تحت حمایت اتحادیه کشور های آفریقایی به عهده دارد.

نماینده ویژه بان کی مون در این بیانیه بر آمادگی دائم کمیته صلحبانی سازمان ملل د رکنگو برای کمک به استقرار صلح و ثبات و امنیت در این کشور تاکید ورزیده است.

در گیری های مرزی میان دو کشور رواندا و جمهوری کنگو بویژه بر سر مسائل مرزی بطور متناوب و به بهانه های مختلف در دهه های اخیر ادامه داشته است.

اروپام **2253**1908**1566
کد N333602