در پی به گروگان گرفتن دیپلمات های ترک؛

رهبر حزب اسلامگرای سعادت ترکیه از مواضع حزب حاکم انتقاد کرد

موصل

آنکارا- ایرنا - ˈمصطفی کامالاکˈ رهبر حزب اسلامگرای ˈسعادتˈ ترکیه در پی گروگان گرفتن دیپلمات های این کشور در شهر موصل عراق توسط نیروهای تروریستی دولت اسلامی عراق و شام (داعش) از سیاست های اشتباه حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ ترکیه انتقاد کرد.

به گزارش ایرنا کامالاک روز پنجشنبه با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد که سیاست های اشتباه حزب حاکم ترکیه در 10 سال اخیر در ایجاد وضع ناگوار فعلی منطقه نقش بسیاری داشته است.

وی گفت: نیروهای استعماری و اشغالگر به سرکردگی آمریکا در ناآرامی های خاورمیانه نقش دارند و متأسفانه در ایجاد ناامنی و بحران در منطقه، سیاست خارجی منطبق با غرب حزب حاکم عدالت و توسعه نیز بسیار مؤثر بوده است.

به گفته وی ˈدر 10 سال گذشته زمینه ناامنی در عراق، سوریه و لیبی فراهم شده و به جای آرامش و ثبات، در این کشورها بحران حاکم بوده و وضع فعلی از سوی نیروهای امپریالیستی به طور آگاهانه برای کنترل منابع نفت و گاز و گذرگاه های انرژی منطقه ایجاد شده است.ˈ

کامالاک افزود: حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ ترکیه در سال های اخیر در سیاست خارجی خود به جای قرار گرفتن در کنار کشورهای جهان اسلام، آلت دست غرب بوده و یکی از عوامل بروز بحران های جاری در منطقه است.

رهبر حزب اسلامگرای سعادت ترکیه می نویسد: سیاست خارجی اشتباه فعلی ترکیه، این کشور را به صورت هدف تروریستها در آورده است و دولت آنکارا در این مسأله باید واکنش مناسبی نشان دهد.

رهبر حزب سعادت ترکیه در اطلاعیه خود آورده است: حزب عدالت و توسعه باید سریعاً از سیاست خارجی اشتباه فعلی خود دست برداشته و سیاستهای افزایش همکاریهای منطقه ای را در پیش و در صدد ایجاد صلح و آرامش در منطقه باشد.

کامالاک با تأکید بر اینکه اولویت نخست دولت آنکارا باید آزادی و انتقال اتباع ترک به کشور از دست نیروهای داعش باشد، گفت: ترکیه باید دقت لازم را در مواجهه با طرح هایی که خواستار کشاندن پای ترکیه به آتش بحران های منطقه ای است، داشته باشد.

خاورم**2012**230**1504
کد N333007