کوچکی نژاد در گفتگو با مهر عنوان کرد:

دوشنبه آینده آخرین دفاعیات جاسبی از عملکرد دانشگاه آزاد

مجلس

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: دوشنبه آینده آخرین دفاعیات آقای جاسبی از عملکرد خود در دانشگاه آزاد در کمیسیون آموزش استماع خواهد شد.

جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی  مهر درباره آخرین نتایج از تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در جلسه ای که روز دوشنبه هفته گذشته برگزار شد آقایان فرهاد دانشجو و جاسبی دفاعیات خود را به صورت کتبی به کمیسیون تحویل داده و به طور شفاهی نیز به سوالات اعضای کمیسیون پاسخ داد.

وی افزود: قرار است در دوشنبه هفته آینده ادامه این جلسه برگزار شود تا نتیجه نهایی این تحقیق و تفحص در آن جلسه مشخص شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: آقای جاسبی در جلسه دوشنبه هفته آینده آخرین دفاعیات خود را که حدود 75 صفحه است انجام خواهد داد. البته در این جلسه آقای میرزاده رئیس فعلی دانشگاه آزاد نیز دفاعیات خود را که حدود دو صفحه است ارائه خواهد داد تا نتیجه نهایی را اعلام کرده و پس از آن گزارش تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد را به صحنه علنی ارسال کنیم.