اردن ادعای مقامات رژیم صهیونیستی را تکذیب کرد

واحدمرکزی خبر نوشت:

دولت اردن پنجشنبه ادعای مقامات رژیم صهیونیستی را درباره به رسمیت شناختن اسرائیل به عنوان یک کشور یهودی تکذیب کرد.

به دنبال ادعای رسانه های گروهی رژیم صهیونیستی به نقل از موشه یعالون وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه امان کشور یهودی اسرائیل را به رسمیت شناخته است ، دولت اردن ضمن تکذیب این ادعا تاکید کرد این ادعا بی اساس است .
در همین ارتباط محمد المومنی سخنگوی رسمی دولت اردن امروز تاکید کرد مسئله فلسطین برای اردن مهمترین مسئله است. وی تاکید کرد موضع دائمی اردن همواره مخالفت با به رسمیت شناختن اسراییل است.
به گزارش خبرگزاری دولتی قطر از امان ، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی پیشتر اعلام کرده بود مصر و اردن اسراییل را به عنوان کشوری یهودی به رسمیت شناخته اند و فلسطنیان نیز باید چنین کنند. موشه یعالون خاطر نشان کرده است اسراییل طرح
زمین در برابر صلح را رد می کند و هرگز از کرانه غربی رود اردن عقب نشینی نخواهد کرد.

4949

کد N332586