عراقچی در پایان مذاکرات با روسیه: تبادل نظر هسته ای مستمر بوده/ این مشورتها در وین ادامه می یابد

مهر نوشت:

عضو ارشد تيم مذاكره كننده هسته اي با اشاره به مذاکراتش با نماینده روسیه در 1+5گفت: تبادل نظر و گفتگو بين ايران و روسيه در موضوع هسته اي همواره به صورت مستمر وجود داشته است.

در ادامه رايزني هاي دو جانه ايران و كشورهاي ١+٥ گفتگوهاي دو جانبه هياتهاي ايراني و روسي شب گذشته در رم برگزار شد.

سيد عباس عراقچي ، عضو ارشد تيم مذاكره كننده هسته اي در پايان اين مذاكرات گفت:در اين گفتگوها موضوعات مطروحه در مذاكرات هسته اي مورد مشورت و رايزني قرار گرفت.

وي ادامه داد:گفتگو و تبادل نظر بين ايران و روسيه در موضوع هسته اي همواره به صورت مستمر وجود داشته است و اكنون در آستانه دور بعدي مذاكرات در وين از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد. اين مشورتها در وين نيز ادامه پيدا خواهد كرد.

ايران تا كنون با آمريكا و فرانسه در ژنو و روسيه در رم گفتگوهاي دو جانبه داشته است . مذاكرات ايران و آلمان روز يكشنبه در تهران خواهد بود.

 

2323

کد N332518