رسانه آمریکایی ادعا کرد:

عراق از آمریکا برای حمله به تروریست ها کمک خواست

آفریقا و خاورمیانه

روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز مدعی شد که نخست وزیر عراق بطور سری خواستار پاسخ نظامی آمریکا به تروریست های داعش است.

به گزارش خبرگزاری مهرف روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در خبری به نقل از مقامات آمریکایی و عراق مدعی شد که نوری المالکی نخست وزیر عراق از ماه پیش بطور مخفیانه خواستار حمله پهبادهای آمریکا به ترریست های داعش بوده است.

در این گزارش آمده است که اما دولت اوباما تا به حال به خاطر اینکه تمایلی به ورود به یک درگیری نظامی دیگر ندارد از پاسخ مثبت دادن به این درخواست طفره رفته است.