ناتو تشکیل جلسه اضطرای داد

آمریکا اروپا

سفرای کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی عصر روز گذشته برای بررسی اوضاع عراق نشست اضطراری تشکیل دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز ، در پی ربوده شدن ده ها نفر از اتباع ترکیه در عراق و درخواست این کشور از ناتو سفرای ناتو عصر روز گذشته برای بررسی اوضاع امنیتی عراق تشکیل جلسه فوری دادند.

بنا بر این گزارش در این نشست ترکیه به شرح حوادث رخ داده در عراق و ربوده شدن 80 نفر از اتباع خود در این کشور پرداخت.

به گفته یک مقام ناتو این جلسه به درخواست ترکیه و در راستای مشورت تشکیل شده است نشست هایی که وقتی امنیت و تمامیت ارضی یکی از اعضاء ناتو با تهدید می شود برای مشورت و رایزنی تشکیل می شود.