نشست روحانی با 7 رقیب انتخاباتی اش در ریاست جمهوری

اعتماد نوشت:

در روزهاي گذشته، از پاستور دعوتنامه‌هايي به امضاي حسن روحاني به دفترهاي هفت تن ديگر از نامزدهاي انتخابات 92 ارسال و از آنها براي يك ضيافت در دفتر كار رياست‌جمهوري دعوت شده است. قرار است هر هشت تن دور يك ميز بنشينند و يك سال پس از انتخابات و 10 ماه پس از روي كار آمدن دولت روحاني، شرايط كشور را بررسي و نقدها و پيشنهادهاي خود را به رييس‌جمهور انتقال دهند. اين شايد براي نخستين‌بار در تاريخ سياسي جمهوري اسلامي باشد كه يك رييس‌جمهور، يك سال پس از انتخابات، از رقباي خود دعوت مي‌كند تا به دفتر كار او بيايند و پيشرفت‌ها و چالش‌ها، كاميابي‌ها و ناكامي‌هاي دوران مديريت او را به بحث بنشينند.

17302

کد N332285