تلاش آمریکا برای تماس با دولت سوریه/تاکید اسد بر پیشبرد آشتی و گفتگوی ملی