به دلیل گسترش ناامنی؛

پای خودروهای زره پوش دانشگاه های آمریکایی هم کشیده شد

زرهپوش

نیویورک- ایرنا - بدنبال افزایش در گیریهای خشونت آمیز و غیر قابل کنترل میان نیروهای پلیس و بزهکاران آمریکایی و حملات مسلحانه در مراکز آموزشی آمریکا مسئولین این کشور نه تنها در خیابانهای شهر بلکه در اماکن آموزشی این کشوربه استفاده از خودرو های زرهپوش ضد مین روی آورده اند.

به گزارش ایرنا و بر اساس مدارک بدست آمده از اداره امنیت اجتماعی ایالت نیو مکزیکو؛ تاکنون 20 خودرو زرهپوش ضد مین در اختیار نیروهای پلیس شهری این ایالت گذاشته شده که بزودی از سوی نیروهای پلیس در شهرهای مختلف آن مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

صنایع نظامی آمریکا برای تولید هر یک از این خودروها که نزدیک به 30 تن وزن دارند حدود شش هزار و 60 دلار هزینه صرف می کنند.

به گفته مسئولین اداره امنیت اجتماعی ایالت نیومکزیکو، این خودروها که در جریان اشغال عراق و افغانستان مورد استفاده نیروهای آمریکایی قرار می گرفته در مقابل انفجار مین و یا هر گونه عملیات غافلگیرانه مصونیت دارند.

آنچه حیرت ناظران اجتماعی در آمریکا را بر انگیخته این است که مسئولین موسسات آموزشی ایالت نیو مکزیکو نیز از مقامات دولتی خواسته اند تا تعدادی از این گونه خودروهای جنگی را برای حفظ امنیت در محوطه دانشگاه های این ایالت مستقر سازند.

اروپام 2253 **1908** 3404
کد N332223