آخرین اخبار امنیتی عراق/

نشست فوق العاده ناتو درباره حوادث موصل/سفر نیمه تمام داود اوغلو به نیویورک