گزارش تصویری/

گردان های داعش را چه کسانی تشکیل می دهند/ از تروریست های دوره دیده تا شبه نظامیان محلی