کارشناس و تحلیلگر ارشد منطقه:

حامیان داعش با توهم هلال شیعی به خیال تشکیل حکومت هستند

موصل عراق

تهران- ایرنا-کارشناس و تحلیلگر ارشد مسائل منطقه حضور گسترده افراطیون داعش در شهر موصل عراق را نشانه ای از سقوط این کشور در ورطه جنگ مذهبی توصیف کرد و گفت:حامیان داعش با توهم هلال شیعی به خیال تشکیل حکومت در عراق و شامات هستند.

«صادق ملکی» روز چهارشنبه درگفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره گسترش فعالیت های تروریستی در عراق افزود: نکته مهم آنکه سقوط موصل به دست 3 هزار و 500 نیروی افراطی داعش با وجود استقرار بیش از صد هزار نیروی نظامی و انتظامی در این منطقه، ناشی از تاخیر و تعلل در پاکسازی ارتش از عناصر بعثی است.

این تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: در این میان نباید از کشورهای حامی داعش غفلت کرد که سعی دارند با توهم هلال شیعی بر مسیر خیال تشکیل حکومت شامات و عراق حرکت کنند.***سقوط موصل سقوط عراق و منطقه در ورطه جنگی مذهبی است

این کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی عنوان کرد: اگر امروز تلخی سقوط موصل برای مالکی باشد، فردا تلخی این سقوط برای همه عراق و منطقه خواهد بود.

ملکی با بیان اینکه حامیان داعش، از تفکری حمایت می کنند که گرفتار نگاه تنگ نظرانه مذهبی است و روزی دامن گیر خودشان خواهد شد، گفت: سقوط موصل تنها ضربه به مالکی نیست، بلکه با واکنشی که اسامه النجیفی رییس مجلس عراق از خود نشان داد ثابت کرد که این جریانات ضربه به اهل تسنن در عراق هم محسوب می شود.

این تحلیلگر ارشد مسائل خاورمیانه تصریح کرد: جنگ و درگیری سرنوشت محتوم عراقی است که در ذهنیت عراقی ها تجزیه شده است، در مقایسه با عراقی که خود را متشکل از شیعی ، سنی و کرد می نامد.

این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه مالکی ثابت کرد که فرد قدرتمندی است ، اظهار داشت: با سومین پیروزی پیاپی انتخاباتی وی، اثبات شد که مالکی بیش از دیگر رقبا از شانس نخست وزیری برخودار است، اما به نظر می رسد این برای اداره عراق کافی نیست.

وی تصریح کرد: شرایط پیچیده اجتماعی ناشی از بستر قومی و مذهبی عراق، حکومت داری در این کشور را نه ناممکن بلکه بسیار دشوار کرده است؛ مشکلی که مختص مالکی نبوده و هرکس دیگر نیز که جای وی باشد با آن مواجه خواهد بود.

این کارشناس مسائل خاورمیانه عنوان کرد: شیعیان عراق با وجود آنکه بیش از 60 درصد جمعیت این کشور را تشکیل می دهند، هنوز نتوانسته اند بطور کامل قابلیت این ظرفیت را در عرصه سیاسی نمایش دهند.

وی تاکید کرد: شیعیان اگرچه تجربه سیاسی کردها و اهل تسنن را ندارند اما گذشت بیش از یک دهه ازسقوط صدام، فرصتی کمی برای کسب تجربه نبوده است.

ملکی وجود چند دستگی و تشتت میان شیعیان را از دیگر زمینه های سقوط موصل و بسترساز مانور داعش دانست و گفت: اختلاف تاکتیکی میان شیعیان امری قابل پذیرش است اما هنگامی که این اختلاف وارد حوزه راهبردی شود، قابل پذیرش نبوده و نه تنها به جایگاه شیعیان، بلکه به کلیت عراق نیز صدمه خواهد زد.

به گفته این کارشناس مسائل بین الملل، عدم وحدت نظر میان شیعیان عراق مهمترین مولفه ای است که به جایگاه قدرت شیعیان و بطور کلی عراق صدمه وارد کرده است.

ملکی اظهار داشت: چند گانگی قومی و مذهبی عراق یک واقعیت است اما این واقعیت می تواند بجای تهدید برای این کشور یک فرصت باشد؛ فرصتی که کمتر کشور عربی از آن برخودار است و مسولیت شیعیان در عراق در ایجاد وحدت و تبدیل تهدیدات به فرصت ها بیش از همه گروها و جریانات است.

وی به موضوع ورود النجیفی و اعلام نگرانی از تحولات در موصل اشاره کرد و گفت: این امر نقطه روشنی است که می تواند به نزدیکی شیعیان و اهل تسنن در گام برداشتن بر مسیر صحیح باشد.

سیام**9173**1572
کد N332036