تحولات همسایگان شرقی/

شریف: حل اختلافات با هند به نفع دو طرف است/ تاکید سازمان ملل بر لزوم مشارکت مردم در انتخابات افغانستان