درواکنش به پیشروی نیروهای تروریستی داعش در عراق:

رییس جمهوری ترکیه : کشورهای همسایه باید همسو حرکت کنند

داعیش

آنکارا- ایرنا - ˈعبدالله گلˈ رییس جمهوری ترکیه با اشاره به کنترل شهر ˈ موصلˈ و پیشروی نیروهای تروریستی گروه موسوم به دولت عراق و شام ˈداعش ˈبه سمت ˈکرکوکˈ عراق گفت: کشورهای منطقه باید همسو با یکدیگر حرکت کنند.

به گزارش ایرنا ، رییس جمهوری ترکیه امروز در گفت وگو با خبرنگاران با بیان اینکه این رخداد چندان غیرمترقبه نبود باعنوان اینکه پیش ازاین عنوان کرده بودکه وضعیت افغانستان می تواند تا سواحل دریای مدیترانه نیز پیش رود و به تمامی متحدان ترکیه هشدار داده بود،گفت:نباید در یک منطقه خلاء ایجاد شده را رها کرد،چراکه درچنین صورتی یکی این خلاء را پر خواهد کرد.

وی افزود:ترکیه هم از لحاظ نظامی و هم از لحاظ سیاسی رخدادهای جاری درعراق را به دقت دنبال می کند و نشست هایی بین مقامات نظامی و سیاسی ترکیه برای بررسی اوضاع برگزار می شود.

رییس جمهوری ترکیه تصریح کرد:موصل ازجمله شهرهای بزرگ عراق بشمار می رود و چنین رخدادی قابل قبول نمی تواند باشد. مطمئن هستیم که به تداوم چنین وضعیتی اجازه داده نخواهد شد.

رییس جمهور ترکیه بیان کرد:امنیت در مرزهای ترکیه باید تامین شود و کشورهای منطقه باید همسو با یکدیگر حرکت کنند.

گل درپاسخ به سووالی پیرامون اختلافات دولت آنکارا با دولتˈنوری المالکیˈ نخست وزیرترکیه و احتمال تماس مستقیم با بازیگران مختلف منطقه ای دراین زمینه گفت: ترکیه مساله ای با تمامیت ارضی عراق و یا مسایل سیاسی آن کشور ندارد. روابط ترکیه با دولت مرکزی بغداد درسطحی که می خواهیم،نیست. اکنون موضوع امنیتی و تروریسم است و مشورت ها و تماسها در این زمینه مفید خواهد بود.

خاورم**2012** 230/1547
کد N331771