ویلیام هیگ:

حوادث عراق بیانگر ضرورت حل سریع بحران سوریه است

آفریقا و خاورمیانه

وزیر امور خارجه انگلیس امروز اظهار داشت که حوادث عراق بیانگر ضرورت حل سریع بحران سوریه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ویلیام هیگ وزیر امور خارجه انگلیس در واکنش به ناامنی های عراق اظهار داشت: حوادث عراق بیانگر این است که بحران سوریه هر چه سریعتر باید حل و فصل شود.

گروه تروریستی داعش از روز گذشته تاکنون با حمله به شهرهای مختلف عراق برخی مناطق این کشور را تحت سیطره خود درآورده است.