تحولات افغانستان/

کرزای: مسکو دوست کابل است/ افزایش شمار حامیان عبدالله عبدالله