در بررسی جزئیات طرح جامع حدنگار کشور صورت گرفت؛

تصویب تعاریف و معانی اصطلاحات به کار رفته شده در طرح جامع حدنگار (کاداستر) کشور

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی جزئیات طرح جامع حدنگار (کاداستر)کشور معانی تعاریف و اصطلاحات به کار رفته شده در این طرح را به تصویب رساندند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان پس از تصویب کلیات طرح جامع حد نگار (کاداستر) کشور وارد بررسی جزئیات این طرح شدند. بر این اساس در بررسی فصل اول این طرح که شامل تعاریف است با بررسی ماده 1 طرح جامع حدنگار کشور معانی اصطلاحات به کار رفته در این طرح را تصویب کردند.

بر این اساس حدنگار (کاداستر) فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمین است که مشخصه های زمین مانند اندازه، کاربری، مشخصات رقومی، ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ مقیاس اضافه شده است همچنین حدنگاری (عملیات کاداستر) مجموعه فعالیت های مرتبط با حدنگار (کاداستر) است که شامل تهیه نقشه با استفاده از عکس ها و تصاویر زمینی، دریایی، هوایی، ماهواره ای، تبدیل رقومی عکس ها و تصاویر، عملیات زمینی نقشه برداری، ویرایش و تکمیل نقشه های زمینی و تطبیق نقشه با وضعیت واقعی و موجود املاک و اضافه کردن کلیه اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی و کنترل نهایی و به روز رسانی آن می باشد. همچنین نظام جامع اطلاعات املاک و حدنگار (کاداستر) کشور سامانه اطلاعات رایانه ای مکان محوری است که کلیه اطلاعات حدنگاری از جمله اطلاعات نقشه ها و اسناد حدنگار و سایر اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی کلیه املاک و عارضه های طبیعی کشور در آن ثبت می شود.

همچنین نقشه حدنگار نیز نقشه ای است که بر اساس حدنگاری تهیه می شود. بر این اساس سند مالکیت حدنگار سند مالکیتی است که بر اساس حدنگاری و تحت نظام جامع تهیه می شود.

بر اساس ماده 1 این طرح سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و منطقه حوزه ثبتی است که به تشخیص سازمان در آنها حدنگاری اجرا شده یا می شود.

بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی مرکز داده، مرکز ملی داده های ثبتی موضوع بند ( م) ماده 211 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است.

به گزارش مهر، ماده 1 از فصل اول طرح جامع حدنگار کشور که شامل تعاریف به کار رفته شده در این طرح است با 142 رای موافق، 4 رای ممتنع و بدون مخالف از 195 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.