نامه نمایندگان به رئیس جمهور در انتقاد از وضعیت عفاف و حجاب

مجلس

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس جمهور ضمن انتقاد از وضعیت موجود عفاف و حجاب خواستار اجرای قانون عفاف و حجاب از سوی دولت و دستگاههای ذی ربط شدند.

لاله افتخاری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر از جمع آوری امضا برای نامه ای به رئیس جمهور در انتقاد از وضعیت عفاف و حجاب خبر داد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: در این نامه تاکید شده است که باید قانون عفاف و حجاب از سوی دولت، وزارتخانه ها و متصدیان امر اجرا شود.