لاریجانی:

حضرت مهدی مامور ویران کردن افکار افراطیون تکفیری و روشنفکر زدگان التقاطی است

مجلس

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: امروز افکار فضاحت آور افراطیون تکفیری از یک طرف و روشنفکر زدگی التقاطی اسلامی که حقانیت اسلام را زمینی کرده و این همان چیزی است که حضرت مهدی مامور به مبارزه با آن و ویران نمودن آن است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی با تبریک اعیاد شعبانیه گفت: امروز در عالم اسلامی انتظار فرج موج می زند چون مکر زمانه در پناه مدرنیته به اوج خود رسیده و اسباب و لوازم استثمار خلق با ویترین غلط انداز حقوق بشر و آزادی بیش از از اعصار قبل فراهم شده و ظلم و ستم و فساد هوای تنفس زندگی مبتنی بر ایمان را تنگ کرده است.

علی لاریجانی در بخش دیگر از سخنرانی خود با ذکر آیات و روایتی در خصوص ولایت و امامت حضرت مهدی (ع) گفت: ولایت فقیه در زندگی اجتماعی منتظران واقعی نقش رکنی دارد چراکه امام زمان فرمودند در دوران غیبت به روات حدیث ما مراجعه کنید.

رئیس مجلس شورای اسلامی با ذکر احادیثی در خصوص اجرای کامل دین و از بین بردن مذاهب التقاطی در دوران حضورت مهدی گفت: امروز افکار فضاحت آور افراطیون تکفیری از یک طرف و روشن فکر زدگی التقاطی اسلامی که حقانیت اسلام را زمین گیر کرده اند همان چیزی است که امام مامور مبارزه با آن و ویران نمودن آن است.

لاریجانی تاکید کرد: تا زمانی که سلوک معنوی حاصل نشود با شعار مهدی بیا حتی گام در اولین کلاس معنوی گذاشته نشده است.

وی تاکید کرد: جامعه ای که در آن دروغ، افترا، هتک حیثیت دشمنی، زرنگی تلقی شوند راه مهدوی را نیافته است.

لاریجانی در بخش دیگر از اظهارات خود با اشاره به احادیث در خصوص رشد علم و فرزانگی در دوران حضرت مهدی گفت: جامعه مهدوی نمی تواند با کسالت، پوینده حقیقی راه باشد.

جامعه مهدوی بازار پررونق فرزانگی است نه بازار زرق و برق ظاهری تجدد، تسلط بر فناوری نه مصرف محصولات صنعتی.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مقام معظم رهبری در دیدار با مردم اولویت علم و دانش را بارها گوشزد کردند که این امر نه تنها برای پیشرفت اقتصادی جامعه بلکه مسیر تکامل جامع به سوی غایات مهدویت از طریق فرزانگی علمی است.

وی در پایان به ذکر آیات و روایاتی در خصوص انقلاب اقتصادی در زمان حضور حضرت مهدی پرداخت.