پس از بازگشت از ایران/

مشاور اوباما: حامل پیام خصوصی حسن روحانی به اوباما هستم