مقاومت ملت سوریه به ثمر نشست

عفو عمومی,خواست ملت

تهران- ایرنا- ملت سوریه با حضور در پای صندوق های رای انتخابات ریاست جمهوری، ایستادگی و پافشاری در حفظ اراده ملی در مقابل فشارهای خارجی را به نمایش گذاشته، اکنون با ادامه زندگی طبیعی ، عملا از بشار اسد در مقام ریاست اداره کشور حمایت می کنند.

مردم سوریه به رغم ایستادگی و مقاومت حدود 40 ماهه در برابر جنگ ناخواسته داخلی در کشورشان، با حضور گسترده در پای صندوق های رای انتخابات ریاست جمهوری، آن هم در شرایط نابسامان ویرانی های تحمیل شده، به ادامه ریاست جمهوری بشار اسد در سوریه رای دادند.

اما، به نظر این خواسته سوری ها به مزاق برخی دولت های غربی و عربی مرتجع خوش نیامده چرا که معادلات آن ها را کاملا بر هم زده است.

آمریکا و کشورهای غربی به بهانه حفظ امنیت سوریه برای نفوذ در مسایل داخلی این کشور تلاش های فراوانی کرده و به رغم آگاهی از تصمیم دولت بشار اسد به برگزاری انتخاباتی آزاد در این کشور، آن هم در شرایط سخت و بحرانی، به سوری های حاضر در خارج از کشور اجازه شرکت در انتخابات را ندادند.

از سوی دیگر به رغم حضور ناظران خارجی در صحنه انتخابات ریاست جمهوری سوریه، آمریکا و برخی کشورهای غربی نتیجه این انتخابات را به رسمیت نشناختند.

به باور برخی از کارشناسان و تحلیل گران، با نگاهی به تازه ترین رویدادهای اخیر سوریه، علت تلاش دولت های آمریکا و اروپا را می توان به روشنی دریافت.

تلاش هایی که از زمان بروز اولین مشکلات ناچیز در سوریه از حدود سه سال پیش آن را به جنگی تحمیلی در داخل کشور تبدیل کرد آغاز شد و تا تبلیغات و حاشیه پراکنی های گسترده از مدت ها قبل از زمان برگزاری انتخابات و در نهایت به رسمیت نشناختن نتایج انتخابات به رغم حضور ناظران سیاسی ادامه یافت .

بسیاری از کارشناسان، اعلام آمار بیش از 88 درصدی آرای بشار اسد در انتخابات اخیر را گواه دیگری بر تاکید چند باره ملت سوریه بر ریاست وی در این کشور ارزیابی می کنند.

این در حالی است که در شرایط کنونی حاکم بر سوریه که مقاومت و ایستادگی ملت این کشور به شکلی ملموس کاملا مشهود است، دولت های یاد شده به رغم رویارویی با بی توجهی مردم سوریه به فشار و حاشیه پراکنی های خارجی، تغییر شیوه داده، سکوتی شک برانگیز پیشه کرده اند.

شاید تغییر شیوه اطلاع رسانی برخی از رسانه های غربی و عربی از اخبار و رویدادهای سوریه با برنامه ریزی از پیش تدوین شده ای به منظور نفوذ در اراده ملی سوری ها اتخاذ می شود.

این تغییر شیوه در عرصه بین المللی رسانه ها که اخبار مربوط به سوریه را لحظه به لحظه مخابره می کردند، به گونه ای کاملا ملموس قابل مشاهده است.

به عنوان مثال، انتشار اخبار مربوط به ˈاعلان عفو عمومی در سوریه از سوی بشار اسدˈ، تنها به چند رسانه محدود می شود که به اندازه چند پاراگراف کوتاه به آن پرداخته و از هر گونه ارزیابی در این باره به رسم گذشته، دیگر هیچ خبری نیست.

به تازگی شبکه تلویزیونی دولتی سوریه اعلام کرد که رییس جمهوری این کشور همه افرادی را که تاکنون مرتکب جرایمی شده اند، مشمول عفو عمومی قرار داده است.

بنا به اظهارات ˈناجم الاحمدˈ وزیر دادگستری سوریه، فرمان بشار اسد در چارچوب بخشش اجتماعی، درخواست ها برای دستیابی به انسجام ملی به منظور همزیستی و همزمانی با دستیابی ارتش این کشور به چند پیروزی نظامی صادر شده است.

پرسشی که در ذهن مطرح می شود این که چرا انتشار اخبار کشوری که تا چندی پیش از مهم ترین نقاط خاورمیانه برای برخی رسانه های خارجی به شمار می رفت، اکنون دیگر از اهمیت بالایی برخوردار نیست؟

به نظر می رسد که کشورهای خارجی از امکان دخالت در مسایل داخلی سوریه به علت مقاومت سرسختانه دولت و ملت این کشور ناامید شده اند و یا شاید مشغول برنامه ریزی و راه یابی تازه ای به منظور اعمال نفوذ در این کشور هستند.

آن چه مسلم است این که بازگشت، حضور و پافشاری ملت سوریه در عرصه های تصمیم گیری مهم سیاسی این کشور، معادلات آمریکا و غرب را در باره این کشور به هم ریخته است.

گزارش از: مینا غفرانی آذر

خاورم**7074**1586
کد N330015