اعضای جدید دولت یونان سوگند یاد کردند

اعضای جدید کابینه,یونان

آتن - ایرنا - وزیران و معاونان وزیران جدید کابینه دولت ائتلافی یونان، بعداز ظهر روز سه شنبه با حضور در کاخ ریاست جمهوری سوگند یاد کردند.

به گزار ش سه شنبه ایرنا، تعداد 8 وزیر، 8 معاون وزیر ویک قائم مقام وزیر که ˈ اندونیس ساماراسˈ نخست وزیر یونان درچارچوب ترمیم کابینه خود، انتصاب کرده بود، سه شنبه بعد از ظهر با حضور در محل کاخ ریاست جمهوری سوگند یاد کردند.

نخست وزیر یونان پس از آنکه حزب دمکراسی نوین (حزب حاکم) درانتخابات اخیر برای تعیین نمایندگان یونان درپارلمان اتحادیه اروپا چهار درصد ازحزب رقیب چپ گرای ائتلافی (سی ریزا) کمتر رأی کسب کرد، برای بهبود بازدهی وزیران، اقدام به ترمیم گسترده کابینه خود کرده است.

وزیران ومعاونان جدید کابینه دولت ائتلافی راستگرا ومحافظه کار دمکراسی نوین که از حمایت حزب سوسسالیست پاسوک برخوردار می باشد، با حضور درکاخ ریاست جمهوری، و درحضور ˈ کارلوس پاپولیاسˈ رئیس جمهوری،ˈ اندونیس ساماراسˈ نخست وزیر و ˈ ایرونیموس دومˈ اسقف اعظم یونان سوگند وفاداری یاد کردند.

نخست وزیر یونان برای بازدهی بهتر کار دولت، روزگدشته با تغییر شماری ازوزیران و معاونان آنان، تعداد 17چهره وشخصیت جدید شامل هشت وزیر، یک قائم مقام وهشت معاون وزیر را برای حضور درکابینه جدید انتخاب کرده بود.

اروپام**2170**536
کد N329792