دیدار پرشور و صمیمی روحانی با ایرانیان مقیم ترکیه

کد N329644