جنگنده فرانسوی در نیجر سقوط کرد

آفریقا و خاورمیانه

یک جت جنگنده فرانسه به هنگام بازگشت از ماموریت مالی در نیجر سقوط کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از RFI، یک جت جنگنده میراژ فرانسه به هنگام بازگشت از ماموریت نظامی در مالی در نیجر سقوط کرد.

بنا به اعلام ستاد مشترک ارتش فرانسه دو سرنشین این جنگنده آسیبی ندیده اند.

علت این حادثه نقص فنی اعلام شده است.