روون ریولین به عنوان رییس جدید رژیم صهیونیستی تعیین شد

کد N329479