بهبود وضعیت عمومی آیت الله گیلانی

سیاسی

سر تیم پزشکی آیت الله محمدی گیلانی گفت:وضعیت عمومی ایشان نسبت به روزهای گذشته بهبود یافته است.

دکتر  بهروز برومند سر تیم پزشگی آیت الله محمدی گیلانی در گفت وگو با خبرآنلاین با اشاره به سابقه بیماری دیابت رئیس سابق دیوان عالی کشور، گفت: دیابت بیماری است که موجب می شود تمام رگها من جمله رگ های مغز گرفته شود و چون سن ایشان هم بالا است، مستعد به عفونت شده اند.
آیت الله محمدی گیلانی از 30 اردیبهشت ماه به دلیل عفونت ریه در بیمارستان پارس بستری شده است.

پزشک خانوادگی آیت الله گیلانی با بیان اینکه خوشبختانه اکنون وضعیت عمومی ایشان بهتر است، اظهار داشت:آنچه مسلم است این است که بیماری دیابت در طول زمان در مغز ایشان تاثیرات خود را گذاشته و موجب برخی سکته های خفیف شده است و حالا هم موجب شده وضعیت تنفس ایشان مختل شود. ضمن اینکه فشار خون هم ایشان موجب شد در ابتدای بستری شدن در بیمارستان از دستگاه تنفس مصنوعی استفاده شود، اما اکنون خیلی بهتر از روزهای ابتدایی انتقال به بیمارستان هستند.

وی که می گفت وضعیت آیت الله محمدی گیلانی به نسبت به روزهای ابتدایی بستری شدن از زمین تا آسمان فرق کرده است، اظهار داشت: امیدواری تیم پزشکی این است که ایشان به زندگی طبیعی بازگردند و درکنار خانواده باشند.
/27212

 

 

کد N328712