از سوی عضو هیئت رئیسه مجلس قرائت شد:

اعلام وصول طرح ممنوعیت اشتغال به کار محکومان ناشی از تفحص در مشاغل دولتی

مجلس

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی طرح‌های اعلام وصولی را قرائت کرد.

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی طرح‌های اعلام وصولی را قرائت کرد.

به گزارش ایلنا، مهرداد بذرپاش در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:

طرح الحاق یک بند به ماده 17 قانون برنامه پنجم توسعه

طرح ممنوعیت اشتغال به کار محکومان ناشی از تحقیق و تفحص در مشاغل حساس مدیریتی دولتی

کد N328583