در یادداشتی که در اختیار ایسنا قرار گرفت، مطرح شد

انتقاد شدید فرزند شهید مطهری از اعتراضات به حضور پروفسور کلارک در مشهد

کد N328382