نماینده پارلمان ترکیه در گفتگو با مهر:

مشارکت ایران برای حل مسائل سوریه یک"باید" است/ سفر روحانی به ترکیه بسیار به موقع است