دولت اسپانیا آمادگی خود را برای همکاری با السیسی اعلام کرد

اسپانیا,مصر

مادرید- ایرنا- دولت اسپانیا دوشنبه شب ضمن تبریک به ˈعبدالفتاح السیسیˈ به عنوان رییس جمهوری جدید مصر، بر آمادگی خود در ادامه همکاری ها برای تقویت روابط دوجانبه و گسترش مناسبات مشترک اسپانیا و مصر، تأکید کرد.

به گزارش ایرنا، دولت اسپانیا در بیانیه ای که از سوی وزارت خارجه این کشور منتشر شد، از اینکه انتخابات مصر در جوی آرام برگزار شد، ابراز خرسندی کرد.

اسپانیا در بیانیه خود ادامه داد: دولت، ابراز امیدواری می کند که حکومت السیسی برای پیشرفت کشورش به سوی دموکراسی سازی، نقش مؤثری ایفا کند؛ اجازه بازگشت به رشد اقتصادی و ایجاد موقعیت ها برای مردم مصر را بدهد و بر ضرورت تقویت امنیت و ثبات در کشور تأکید کند.

بیانیه افزود: اسپانیا همچنین ابراز امیدواری می کند که مقامات مصری به طور جدی در طول ماه های آینده برای تضمین برقراری کامل حقوق ها و آزادی های اساسی که در قانون اساسی مصر مندرج شدند و پایه های اساسی یک سیستم دموکراتیکی فراگیرانه هستند، کار کنند.

اروپام**1234**1504
کد N327384