به ریاست معون اول رییس جمهور؛

جلسه طرح احیاء و توسعه اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام تشکیل شد

دولت

در این جلسه در خصوص اعتبارات مالی و منابع آبی مورد نیاز بحث و تبادل نظر شد و ضمن ارائه گزارشی از مطالعات و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، برنامه زمان‌بندی اجرای طرح‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

جلسه طرح احیاء و توسعه اراضی کشاورزی پایاب سدهای استان‌های خوزستان و ایلام عصر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری اجرای این طرح را خدمتی به مردم این دو استان دانست و بر لزوم پیگیری جدی دستگاه‌های مربوطه برای اجرای آن تاکید کرد.

در این جلسه در خصوص اعتبارات مالی و منابع آبی مورد نیاز بحث و تبادل نظر شد و ضمن ارائه گزارشی از مطالعات و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، برنامه زمان‌بندی اجرای طرح‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست که وزرای جهاد کشاورزی و نیرو و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور نیز حضور داشتند، موضوع اراضی دشت سیستان نیز مورد بررسی قرار گرفت.

جهانگیری با اشاره به سفر روحانی به استان سیستان و بلوچستان، سفر رییس‌جمهور را سفری پر خیر و برکت برای این استان خواند و افزود: با اجرای وعده رییس‌جمهور در خصوص اراضی دشت سیستان، تاثیری ماندگار برای این منطقه بر جای خواهد ماند.

وزرای نیرو و جهاد کشاورزی نیز گزارشی از وضعیت دشت سیستان ارائه کردند و مقرر شد جلساتی برای تعیین برنامه زمان‌بندی اجرای طرح برگزار شود و پس از تامین اعتبار لازم، این طرح وارد فاز اجرایی گردد.

کد N327147