به منظور افتتاح دفتر امید ایرانیان

عارف به شیراز می‌رود

سیاست داخلی

رئیس بنیاد امید ایرانیان طی این سفر در تالار فجر دانشگاه شیراز در جمع دانشجویان به سخنرانی خواهد پرداخت.

محمدرضا عارف پنجشنبه هفته آتی به منظور افتتاح دفتر بنیاد امید ایرنیان در شیراز به استان فارس سفر می‌کند.

به گزارش ایلنا، رئیس بنیاد امید ایرانیان طی این سفر در تالار فجر دانشگاه شیراز در جمع دانشجویان به سخنرانی خواهد پرداخت.

کد N327136