تصایری از آماده باش ارتش پاکستان در فرودگاه کراچی

رویترز خبر داد آرامش به فرودگاه کراچی باز گشته است و ارتش این کشور در فرودگاه به حالت آماده باش قرار دارد.

تصایری از آماده باش ارتش پاکستان در فرودگاه کراچیرویترز خبر داد آرامش به فرودگاه کراچی باز گشته است و ارتش این کشور در فرودگاه به حالت آماده باش قرار دارد.

 

 

منبع: رویترز

26149

کد N327083