ادعای یک موسسه نظرسنجی در باره آرای اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه

ریاست جمهوری

آنکارا- ایرنا - موسسه نظرسنجی و تحقیقاتی ˈمتروپل ˈ ترکیه ادعا کرد، تنها 17 درصد رای دهندگان در ترکیه از ریاست جمهوری ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر این کشور حمایت می کنند.

به گزارش ایرنا، روزنامه ˈجمهوریتˈ چاپ ترکیه در شماره امروز خود نوشت : براساس این نظرسنجی 31.3 درصد شرکت کنندگان خواستار رییس جمهوری وابسته به یک حزب سیاسی و 62.3 درصد خواستار رییس جمهوری بیطرف هستند.

براساس نتایج این نظر سنجی 55.1 درصد هواداران حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ در این نظر سنجی خواستار رییس جمهوری ˈحزبیˈ در ترکیه هستند و 40 درصد افرادی که به حزب عدالت و توسعه رای می دهند، خواستار یک رییس جمهوری بی طرف برای کشورشان هستند.

درصد افرادی که دوران ریاست جمهوری ˈعبدالله گلˈ در ترکیه را موفق ارزیابی می کنند طبق این نظرسنجی 50.3 درصد اعلام شد. این رقم در دوره مشابه سال گذشته 71.1 درصد بود.

جمهوریت نوشت: تنها 17 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی در پاسخ به این سووال که آیا خواستار ریاست جمهوری ˈ رجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه هستید و یا خواستار ادامه نخست وزیری وی؟ عنوان کرده اند که خواستار ریاست جمهوری اردوغان هستند.

بر اساس این گزارش، 33،5 درصد شرکت کنندگان خواستار تداوم نخست وزیری وی بودند و 45.4 درصد عنوان کرده اند که نه خواستار ریاست جمهوری و نه خواستار نخست وزیری اردوغان هستند.

پیش از این 57 درصد از رای دهندگان به حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ در آخرین انتخابات شهرداری ها در این کشور خواستار باقی ماندن اردوغان به عنوان نخست وزیر و تنها 33.5 درصد خواستار ریاست جمهوری اردوغان بودند.

6.8 درصد اعضای حزب جمهوریخواه خلق، 17.8 درصد هواداران حزب حرکت ملی و 32.7 درصد طرفداران حزب دمکراسی خلقها خواستار تداوم نخست وزیری اردوغان هستند.

در این نظر سنجی همچنین 2.3 درصد اعضای حزب جمهوریخواه خلق، 4.4 درصد اعضای حزب حرکت ملی و 9.7 درصد طرفداران حزب کردی دمکراسی خلق ها اعلام کردند که خواستار ریاست جمهوری اردوغان هستند.

میزان حمایت از یک نامزد مشترک ریاست جمهوری که در ماه آوریل سالجاری میلادی 35.4 درصد بود در این نظرسنجی به 41.7 درصد افزایش یافته است.

82.2 درصد هواداران حزب جمهوریخواه خلق، 67 درصد منسوبان حزب حرکت ملی، 16.4 درصد طرفداران حزب دمکراسی خلقها و 11 درصد هواداران حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ در این نظر سنجی به نامزد مشترک احزاب مخالف برای شرکت در انتخابات آتی ریاست جمهوری ترکیه رای دادند.

انتخابات ریاست جمهوری ترکیه دهم آگوست ( 19 مردادماه سالجاری ) برگزار خواهد شد.

تاکنون هیچ فردی بطور رسمی نامزدی خود را برای شرکت در این انتخابات اعلام نکرده است ولی از ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه به عنوان یکی از قویترین نامزدهای ریاست جمهوری ترکیه نام برده می شود.

خاورم**2012** 230*1027**1010
کد N327027