جاسبی:

آیت الله مهدوی کنی هیچگاه تحت تاثیر جریانهای افراط و تفریط قرار نگرفت

سایر حوزه ها

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیت الله مهدوی کنی را از چهره ای خدوم، معتدل و خدمتگزار انقلاب خواند و گفت: ایشان هیچگاه تحت تاثیر جریانهای افراط و تفریط قرار نگرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله جاسبی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از عیادت از آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری در جمع خبرنگاران در خصوص وضعیت جسمانی وی گفت: از نظر قلبی وضعیت ایشان رو به بهبود است ولی مشکل مغز ایشان همچنان ادامه دارد. فقط دعا کنید خداوند ایشان را حفظ کند.

جاسبی اظهار داشت: من از 12 سال قبل  از انقلاب خدمت ایشان ارادت داشته ام در مسجد جلیلی شب های قدر خدمت ایشان می رسیدیم.

وی ادامه داد: بعد از انقلاب هم مدتی افتخار معاونت ایشان را داشتم و همیشه واقعا از علاقه مندان به ایشان بوده ام.

جاسبی اظهار داشت: گاه گاهی هم ایشان نامه هایی را به بنده می نوشتند که در خدمت ایشان بودیم.

وی، آیت الله مهدوی کنی را از چهره های خدوم، معتدل و تاثیرگذار انقلاب خواند و گفت: ایشان هیچگاه تحت تاثیر جریانهای افراطی و تفریطی قرار نداشتند که این امر مهمترین حسن آیت الله مهدوی کنی بود.