روحانی در کنفرانس مشترک با عبدالله گل :

ترکیه جایگاه ویژه ای در مناسبات خارجی ایران دارد

کد N326908