نخستین اقدام پس پیروزی در انتخابات؛

بشار اسد فرمان عفو عمومی صادر کرد

آفریقا و خاورمیانه

"بشار اسد" رئیس جمهوری سوریه در نخستین اقدام خود پس از پیروزی قاطع در انتخابات، برای افرادی که مرتکب جرایم متعدد شده اند عفو عمومی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، "بشار اسد" رئیس جمهوری سوریه با صدور دستور برای تمامی افرادی که تا امروز مرتکب جرایم متعدد شده اند، عفو عمومی صادر کرد.

این نخستین اقدام بشار اسد پس از پیروزی قاطع وی در انتخابات ریاست جمهوری سوریه محسوب می شود.

بشار اسد اخیرا در رقابت با دو نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری سوریه با کسب بیش از 88 درصد آرا رئیس جمهور شد.