تحولات افغانستان/

افشای حقایق پشت پرده سوءقصد به عبدالله/ تلاش کرزای برای حفظ قدرت تاثیرگذاری‌