روزنامه روسی: تحریم ها علیه ایران کاهش می یابد

آمریکا,هسته ای

مسکو-ایرنا- روزنامهˈراسیسکایا گازتاˈارگان دولت روسیه نوشت: آمریکا در مقابل پایبندی ایران به توافقنامه ژنو متعهد شده طی شش ماه آینده بر کاهش خرید نفت از ایران توسط دیگر کشورها پافشاری نکند.

این روزنامه در گزارشی در شماره روز دوشنبه خود افزود: کاهش تحریم های ضد ایرانی در برنامه اقدام مشترک پیش بینی شده است که در نوامبر(آذر) سال گذشته توسط پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان و ایران در ژنو هماهنگ شد.

کارشناسان یادآوری می کنند که آمریکایی ها تاکنون چند بار لغو تحریم ها علیه وارد کنندگان بزرگ نفت ایرانی را برای مدت 180 روز اعلام کرده اند.

به نوشته راسیسکیا گازتا، ˈدرآمدهای نفتی ایران بر اثر تحریم های غرب از 118.2 میلیارد دلار در سال 2011 تا حدود 62.9 میلیارد در سال 2012 کاهش یافته است.

ˈتولید ناخالص ملی ایران طی یک سال اول اعمال تحریم ها به میزان 6% کاهش یافته و طی دو سال در بودجه ایران کسری ایجاد شده استˈ.

اروپام/518**1479 ** 1064
کد N326569