جلسه بعدی انتخاب رئیس جمهوری لبنان به 28 خرداد موکول شد

آفریقا و خاورمیانه

منابع لبنانی از تعویق مجدد جلسه انتخاب رئیس جمهوری لبنان به 28 خرداد ماه به علت نرسیدن به حدنصاب لازم خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان جلسه انتخاب رئیس جمهور را به 18 ژوئن ساعت 12 ظهر به وقت محلی به علت عدم حد نصاب لازم، موکول کرد.

جلسه 18 ژوئن در واقع هفتمین جلسه انتخاب رئیس جمهوری پس از ناکامی در شش جلسه قبل محسوب می شود به ویژه که در پنج جلسه حدنصاب لازم کسب نشد.