بر اساس نتایج اولیه؛

حزب هاشم تاچی در انتخابات پارلمانی كوزوو پیروز شد

سیاسی

نتایج اولیه حاكی از آن است كه تاچی در این انتخابات 33 درصد آرا رابه دست آورده و رقیب وی نیز موفق به كسب 25 درصد آرا شده است.

کمیسیون مرکزی انتخابات کوزوو از پیروزی حزب «هاشم تاچی» نخست‌وزیر این كشور و رهبر حزب دموکراتیک در انتخابات پارلمانی خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری آلمان، نتایج اولیه حاكی از آن است كه حزب تاچی در این انتخابات 33 درصد آرا رابه دست آورده و حزب رقیب وی نیز موفق به كسب 25 درصد آرا شده است.

در پارلمان 120 عضوی كوزوو، 10 کرسی به صرب‌ها که ده درصد جمعیت این كشور را تشکیل می‌دهند، اختصاص داده و 10کرسی نیز به اقلیت‌های دیگر اختصاص دارد.

کد N326304