عیادت شخصیت های سیاسی و فرهنگی در ششمین روز بستری آیت الله مهدوی کنی در بیمارستان

سایر حوزه ها

در ششمین روز بستری شدن آیت الله مهدوی کنی در بیمارستان تعدادی از شخصیت های سیاسی و فرهنگی دولت فعلی و دولت قبلی به عیادت ایشان رفتند.

به گزارش خبرنگار مهر ، از صبح امروز تاکنون تعدادی زیادی از شخصیت های سیاسی و فرهنگی به عیادت آیت الله مهدوی کنی آمدند.

در ششمین روز بستری آیت الله مهدوی کنی در بیمارستان بهمن صبح امروز آیت الله محمد خامنه ای رئیس بنیاد حکمت ملاصدرا به عیادت ایشان آمدند.

علاوه بر این کامران دانشجو، محمد نجار، علی سعیدلو، مسعود زریبافان معاونان و وزیران رئیس جمهور سابق نیز صبح امروز به عیادت آیت الله مهدوی کنی آمدند.

امروز همچنین سردار ساجدی نیا رئیس پلیس تهران بزرگ نیز از آیت الله مهدوی کنی عیادت کرد.