تحولات آمریکای لاتین/

مطالبات مخالفان از مادورو/ بی اعتنایی کارمندان مترو به حکم دادگاه برزیل