معاون رئیس جمهور:

آیت الله مهدوی کنی از پژوهشگران زبده کشور است/ ایشان ستونی در حوزه علوم انسانی هستند

سایر حوزه ها

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور آیت الله مهدوی کنی را ستون حوزه علوم انسانی خواند گفت:  ایشان از پژوهشگران زبده کشور در عرصه علوم انسانی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ضمن عیادت از آیت الله مهدوی کنی در جمع خبرنگاران در خصوص وضعیت جسمانی ایشان گفت: ظاهراً رو به بهبود هستند و امیدواریم رفع خطر شود.

وی ادامه داد: وجه دانشگاهی ایشان برای ما که با مراکز دانشگاهی و پارک های علمی و فناوری سر و کار داریم مورد توجه است.

ستاری ادامه داد: ایشان ریاست دانشگاه امام صادق(ع) را عهده دار می باشند و ده ها کار پژوهشی دارند و از پژوهشگران زبده کشور در عرصه علوم  انسانی می باشند با همین وجه است که موجب علاقه مندی قشر دانشگاهی به ایشان شده است.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید بر وجوه شخصیتی ایشان تاکید کنیم که کمتر به آن پرداخته شده است گفت:  فکر می کنم وجهی که درباره آن کمتر صحبت شده وجه دانشگاهی آن است، ایشان به عنوان رئیس دانشگاه امام جعفر صادق(ع) در حوزه علوم انسانی که از دغدغه های مقام معظم رهبری است فعال می باشند و یک ستون در حوزه علوم انسانی هستند.